AKTUÁLNE ŠKOLENIA
Európska vzdelávacia agentúra MERIDIÁN

MODERNÉ VEDENIE A RIADENIE ZAMESTNANCOV A ICH MOTIVOVANIE

NAJNOVŠIE OBCHODNÉ TAKTIKY, STRATÉGIE, VYJEDNÁVANIE A PREDAJ

ŠKOLENIE PRE PREDAVAČOV V OBCHODE

EFEKTÍVNA A ASERTÍVNA KOMUNIKÁCIA

DELEGOVANIE A TIME MANAŽMENT