Tréningy - školenia - kurzy pre rok 2020
Asertivita a riešenie konfliktov
školenia v mesiacoch: február - marec - apríl
Európska vzdelávacia agentúra MERIDIÁN

Termín: 6.2.2020
6.3.2020
3.4.2020
Miesto: Bratislava, Trenčín, Poprad
Rozsah kurzu: 8 hodín

Náplň tréningového školenia:

Asertívna filozofia, asertívne práva, zručnosti a techniky t.j. schopnosť dávať a prijímať ocenenie i kritiku, povedať nie, schopnosť požiadať o oprávnený nárok i láskavosť, otvorene vyjadriť svoj názor.

- riziká neasertívneho /pasívneho, agresívneho a manipulatívneho/ správania sa
- výhody a riziká asertívneho a neasertívneho správania sa
- schopnosť vyrovnať sa s kritikou
- odhad zákazníka podľa základnej typológie
- korektné sebapresadzujúce sa správanie voči zákazníkovi a kolegom
- rešenie konfliktov, typy reakcie na konflikt a ich výhody i nevýhody
- zvládanie hnevu, agresivity, nátlaku a manipulácie v konflikte
- zvládanie rôznych typov problémových situácií a konfliktov s použitím asertívnych techník podľa požiadaviek a pracovných situácií poslucháčov
- spätná väzba a vyhodnotenie účinnosti a efektívnosti vzdelávacej aktivity
- modelovanie a precvičovanie problémových situácií

Forma a metódy školenia:

Stručné teoretické vstupy zo strany lektora, modelovanie konkrétnych situácií a tréningové cvičenia, dotazníkové metódy, riadená diskusia, spätná väzba.

Prínos tréningu:

- získanie vedomostí účastníkov tréningu o zákonitostiach asertívnej komunikácie
- schopnosť účastníkov využiť asertívne techniky na zvládanie a riešenie konfliktov na pracovisku