Tréningy - školenia - kurzy pre rok 2020
Delegovanie spojené s komunikačným tréningom
školenia v mesiacoch: február - marec - apríl
Európska vzdelávacia agentúra MERIDIÁN

Termín: 14.2.2020
13.3.2020
17.4.2020
Miesto: Bratislava, Trenčín, Poprad
Rozsah kurzu: 8 hodín

V cene školenia: študijné materiály, občerstvenie, obed, vystavenie osvedčenia


2-modulové tréningové školenie:

1.modul: Delegovanie pracovných úloh

Základné princípy delegovania
Delegovanie pracovných úloh podriadeným
Najefektívnejšie štýly vedenia
Rozdeľovanie úloh
Metodika delegovania
Práca pod tlakom
Opatrenia pri nedosiahnutí vytýčených cieľov

2.modul: Komunikačný tréning

- Komunikačný tréning pre zrozumiteľné zadávanie úloh

/ z hľadiska stanovenia cieľov a ich plnenia/

Forma a metódy školenia:

Stručné teoretické vstupy zo strany lektora, riadená diskusia, skupinové úlohy a riešenie situácií, spätná väzba.

Prínos tréningu:

- využitie vlastných vodcovských zručností

- istejšie vedenie zamestnancov a ich motivovanie

- presvedčivejší osobný prejav z hľadiska delegovania úloh

- úspešné delegovanie