Tréningy - školenia - kurzy pre rok 2020
Efektívny marketing - so zameraním na budovanie mena a značky firmy
školenia v mesiacoch: február - marec - apríl
Európska vzdelávacia agentúra MERIDIÁN

Termín: 14.2.2020
16.3.2020
17.4.2020
Miesto: Bratislava, Trenčín, Poprad
Rozsah kurzu: 8 hodín

Náplň tréningového školenia :

Minimum teoretických informácií o efektívnosti marketingu pre firmy

Budovanie dobrého mena a dôveryhodnosti firmy


Efektívny email marketing


– súčasný trend v marketingu

Strategické marketingové plánovanie


proces strategického plánovania
hlavné postupy strategického plánovania
strategické ciele a ich tvorba

Metódy na zvýšenie účinnosti propagácie so zameraním na získanie väčšieho počtu objednávok

Kontaktné metódy
Výskumné prístupy


Inovatívny marketing

- sprehľadniť a objasniť využitie inovatívneho marketingu a predaja, ktorý prináša nové možnosti, efektívnejšieho fungovania a jeho pochopenia. Využitie poznatkov v tvorbe skutočnej konkurenčnej výhody Vašej spoločnosti oproti iným spoločnostiam.

Interpersonálna marketingová komunikácia

- zefektívnenie komunikačnej siete z pohľadu interpersonálnych vzťahov vo firme, v spoločnosti. Účastníci získajú dôležité a zároveň nevyhnutné zručnosti k zvládnutiu efektívnej komunikácie s interným a externým klientom, zákazníkom vo firme. Oboznámia sa so zákonmi komunikácie využitím vhodných foriem komunikácie, natrénujú určovanie komunikačných typov podriadených a nadriadených spolupracovníkov a prakticky vyskúšajú vplyv verbálnej a neverbálnej komunikácie v modelových situačných scénach na dosiahnutie cieľov a zvládnutie praktických úloh.

Copywriting- textárska práca

typy na písanie efektívnych marketingových textov

Využitie v poznatkov v praxi – modelovanie a cvičenie

Forma a metódy školenia:

Stručné teoretické vstupy zo strany lektora, riadená diskusia, skupinové úlohy, techniky, metódy a spätná väzba.

Prínos tréningu:


- sebapoznanie a individuálny rozvoj emocionálnej inteligencie

- využívanie alternatívnych a inovatívnych noviniek v oblasti marketingu

- zlepšenie interpersonálnej marketingovej komunikácie

- získanie výhod nad konkurenciou.

Výstupom z kurzu je osvedčenie o absolvovaní kurzu