Tréningy - školenia - kurzy pre rok 2020
Krízový manažment v hotelierstve
školenia v mesiacoch: február - marec - apríl
Európska vzdelávacia agentúra MERIDIÁN

Termín: 18.2.2020
17.3.2020
21.4.2020
Miesto: Bratislava, Trenčín, Poprad
Rozsah kurzu: 8 hodín

Náplň tréningového školenia :

Čo je to krízový manažment a jeho význam v hotelovej prevádzke (optimalizácia riadenia)

- Marketing - práca Sales manažéra, propagácia, web stránka
- Doplnkové služby , ich význam a optimalizácia
- Náklady - optimalizácia nákladov vo všetkých sférach hotela
- Personalistika - zastupiteľnosť a optimalizácia pracovnej sily, kumulácia, mzdová politika
- Cenotvorba - sledovanie cash flow, revenue manažment,Revpar
- Dobrý ekonóm(účtovník)- základ úspechu
- Dodávatelia a ich výber s ohľadom na skladové zásoby, kvalitu a cenu dodávaných tovarov a služieb
- Odbytové strediská a ich efektivita
- Hotel v prenájme a jeho špecifiká
- Práca s pohľadávkami
- Outsorsing v hotelových službách
- Právo a legislatíva
- Diskusia a rôzne

Forma a metódy školenia:

Stručné teoretické vstupy zo strany lektora, modelovanie konkr.situácií a tréningové cvičenia , riadená diskusia, spätná väzba

Prínos tréningu:

- získanie vedomosti účastníkov tréningu o zákonitostiach optimalizácie riadenia

- schopnosť účastníkov aplikovať nadobudnuté vedomosti priamo na pracovisku

Vyhodnotenie školenia:

- dotazník