Tréningy - školenia - kurzy pre rok 2020
Logistika a obchod
školenia v mesiacoch: február - marec - apríl
Európska vzdelávacia agentúra MERIDIÁN

Termín: 14.2.2020
13.3.2020
17.4.2020
Miesto: Bratislava, Trenčín, Poprad
Rozsah kurzu: 8 hodín

Tréning je určené najmä pre pracovníkov logistiky riadiacich pracovníkov výroby, vedúcich plánovania výroby


Cieľom školenia je:

Podať účastníkom školenia komplexný prehľad problematiky moderného a efektívneho riadenia výroby . Objasniť zmeny vzťahov vyvolané globalizáciou výroby ako i naučiť určiť príčiny a následky možných problémov vo výrobe , ktoré môžu nastať. Poznať kritické miesta výroby a metódy ich odstránenia. Pripraviť stratégiu riadenia výrobného procesu Umožniť zvýšenie konkurencie schopnosti skrátením priebežného času výroby . Poukázať a vysvetliť, ako prehodnotiť rozsah vykonávaných činností a vyčleniť neefektívne činnosti pre outsourcing.

Obsahová náplň tréningového školenia:

- miesto logistiky vo výrobnom podniku
- riadenie výroby, význam a ciele
- riadenie výroby v kontexte strategického riadenia firmy
- hierarchická štruktúra riadenia výroby
- metóda MRP I, metóda MRP II
- úzke miesta „hrdlá“ – TOC
- koncepcie „Just in time – JIT“ a „Kanban“
- štíhla výroba – základné princípy, informačné systéme pre plánovanie a riadenie výroby
- pokročilé plánovanie – APS, moderné prístupy k riadeniu výrobných nákladov
- použitie metódy kritického reťazca