Tréningy - školenia - kurzy pre rok 2020
Merchandising
školenia v mesiacoch: február - marec - apríl
Európska vzdelávacia agentúra MERIDIÁN

Termín: 12.2.2020
12.3.2020
16.4.2020
Miesto: Bratislava, Trenčín, Poprad
Rozsah kurzu: 8 hodín

Merchandising:

vhodné a efektívne vystavenie tovaru na predajni je jedna z najdôležitejších činností vykonávaná priamo na mieste predaja. Merchandising sa snaží urobiť práve Váš výrobok centrom pozornosti Vášho zákazníka. Ako to urobiť čo najefektívnejšie, aby bol výrobok v správnom čase, v správnom objeme a cene na správnom mieste a oslovil čo najviac spotrebiteľov, to je hlavne v dnešných neustále sa meniacich podmienkach téma hodná neustáleho vzdelávania.

Obsahová náplň školenia:

- Pojem merchandising a jeho význam
- Využitie merchandisingu priamo v konkr. predajni
- Princípy merchandisingu
- Ovplyvňovanie zákazníka pomocou merchandisingu
- Estetika a merchandising
- Atraktívne a tzv. hluché miesta v predajni
- Konkrétne ukážky a cvičenia s lektorom

Forma a metódy školenia:

Stručné teoretické vstupy zo strany lektora, modelovanie konkrétnych ukážok a tréningové cvičenia a techniky, riadená diskusia, spätná väzba.

Prínos tréningu:

- účastník pochopí význam merchandisingu pri tvorbe zisku
- efektívne a rýchlejšie zvýšenie predajnosti výrobkov
- celkové zvýšenie profesionality a efektivity práce na pracovisku

Výstupom z kurzu je osvedčenie o absolvovaní kurzu.