Tréningy - školenia - kurzy pre rok 2020
Riadenie ľudí a vodcovstvo
školenia v mesiacoch: február - marec - apríl
Európska vzdelávacia agentúra MERIDIÁN

Termín: 12.2.2020
12.3.2020
16.4.2020
Miesto: Bratislava, Trenčín, Poprad
Rozsah kurzu: 8 hodín

Obsahová náplň :

Poznávanie svojich pracovníkov.
Rozdiel medzi vedením a riadením ľudí.
Manažérske štýly riadenia
Poznanie vlastného preferovaného štýlu riadenia a vedenia ľudí.
Komunikácia manažéra v pracovnom kolektíve, kontrola, ocenenie, konštruktívna kritika pracovníkov.
Najčastejšie chyby vo vedení a riadení pracovníkov z hľadiska jednotlivých štýlov riadenia.
Odhad osobnostných charakteristík spolupracovníkov, komunikácia s pracovníkmi.
Situačné vedenie zamestnancov , riadenie podľa cieľov
Využitie poznatkov v praxi
Modelové situácie, prípadové štúdie a tréningové cvičenia

Forma a metódy školenia:

Stručné teoretické vstupy zo strany lektora, riadená diskusia, skupinové úlohy a riešenie situácií, spätná väzba.

Prínos tréningu:

Efektívnejšie viesť ľudí, vytyčovať ciele, motivovať, podporovať a kontrolovať

Osvojiť si techniky vedúce k pozitívnym postojom v rámci vodcovstva