Tréningy - školenia - kurzy pre rok 2020
Zvládanie stresu a záťažových situácií
školenia v mesiacoch: február - marec - apríl
Európska vzdelávacia agentúra MERIDIÁN

Termín: 14.2.2020
13.3.2020
17.4.2020
Miesto: Bratislava, Trenčín, Poprad
Rozsah kurzu: 8 hodín

Náplň tréningového školenia :

- minimum teoretických informácií o strese
- činitele vyvolávajúce stres a ich identifikácia
- faktory znižujúce stres na pracovisku
- „Burn out syndrom" a jeho prekonanie
- relaxačné techniky a metódy na odbúravanie stresu

Forma a metódy školenia:

Stručné teoretické vstupy zo strany lektora, riadená diskusia, skupinové úlohy, odbúravanie záťažových situácií, relaxačné techniky, metódy a spätná väzba.

Prínos tréningu:

- sebapoznanie a individuálny rozvoj emocionálnej inteligencie
- zvládanie stresu a záťažových situácií v styku s klientmi
- využívanie alternatívneho riešenia zvládania stresu
- lepšia psychohygiena pracovníkov