Tréningy - školenia - kurzy pre rok 2020
Tímová spolupráca
školenia v mesiacoch: február - marec - apríl
Európska vzdelávacia agentúra MERIDIÁN

Termín: 6.2.2020
6.3.2020
3.4.2020
Miesto: Bratislava, Trenčín, Poprad
Rozsah kurzu: 8 hodín

Tréning je určený najmä pre stredný a vrcholový manžment


Cieľom tréningu je:

Snaha o zlepšenie a  porozumenie princípov tímovej a medzi tímovej spolupráce a komunikácie.

Zdokonaliť sa v riadení tímu a vytváraní prostredia pre efektívnu spoluprácu tímov.

Porozumieť skupinovej dynamike a tvorivému napätiu, ktoré v tíme spôsobuje.

Objasniť prácu v tíme:

- čo je to tím
- podmienky pre vznik dobrého tímu
- synergia v tíme
- atmosféra v tíme, princípy
- komunikácia v tíme

Vysvetliť základné pravidlá práce v tíme.

Princípy efektívnej spolupráce a komunikácie medzi tímami /odvodenie pravidiel pre efektívnu spoluprácu tímov, najčastejšie chyby v komunikácii medzi tímami/.

Komunikačné  zručnosti pre efektívnu spoluprácu v tíme:

-  priebeh komunikačného procesu a dôležité charakteristiky úspešnej komunikácie,

-  jasná  verbálna komunikácia – jednoznačné podávanie a prijímanie informácií,

-  kladenie otázok,

-  zručnosti sumarizovania a parafrázovania.

Komunikačný  plán:

-  prvky komunikačného plánu,

-  správa (zámer, ciele, cieľová skupina, obsah, metódy, forma).