Tréningy - školenia - kurzy pre rok 2020
Umenie prezentácie a prezentačnej techniky
školenia v mesiacoch: február - marec - apríl
Európska vzdelávacia agentúra MERIDIÁN

Termín: 19.2.2020
16.3.2020
21.4.2020
Miesto: Bratislava, Trenčín, Poprad
Rozsah kurzu: 8 hodín

Náplň tréningového školenia:

- základné formy a prvky prezentácie
- štruktúra prezentácie t.j. úvod, jadro a záver
- zásady vizuálizácie
- verbálna stránka prezentácie
- neverbálna stránka prezentácie
- umenie presvedčiť
- zvládanie trémy
- tréning vlastného prezentovania sa, spojení s videotréningom

Forma a metódy školenia:

Stručné teoretické vstupy zo strany lektora, riadená diskusia, dychové cvičenia, triky na zvládanie trémy, prezentácia, spätná väzba.

Prínos tréningu:

- zvýšenie rozvoja vlastnej prezentačnej techniky
- zvýšenie profesionálnej úrovne účastníkov pri prezentáciách
- istejší a presvedčivejší osobný prejav pri prezentáciách
- získanie znalostí v spôsoboch prípravy prezentácií