Tréningy - školenia - kurzy pre rok 2020
Úspešný obchodník / ... alebo - ako predať neviditeľné... /
školenia v mesiacoch: február - marec - apríl
Európska vzdelávacia agentúra MERIDIÁN

Termín: 11.2.2020
16.3.2020
22.4.2020
Miesto: Bratislava, Trenčín, Poprad
Rozsah kurzu: 8 hodín

Tréning je určený:

- obchodným reprezentantom, zástupcom, riadiacim manažérom, majiteľom firiem, maklérom,

- všetkým , ktorí chcú byť úspešní v predaji

Cieľ tréningu:

- naučiť a objasniť účastníkovi tréningu, ako byť úspešný v uzatváraní obchodov ovládať reč svojho tela a celkovú

- etiketu úspešného obchodníka

- zvládať samého seba a ľudí okolo seba

Obsahová náplň školenia:

- povaha a charakter ľudí , s ktorými prichádzame do kontaktu

- základné poznatky využitia reči tela v rámci aktívnej práce obchodníka

- temperament ľudí a ich vyžarovanie

- základná etiketa úspešného obchodníka

- moderné spôsoby nadväzovania kontaktov so zákazníkom

- vlastná cesta k úspechu /modelové situácie, konkrétne prípady/

- psychologické minimum v obchodnom rokovaní

- manipulačné techniky – manipulačné taktiky

- starostlivosť o klienta a jednanie s úspechom

- návod na úspešný predaj

- tzv. zlodeji času v rámci predaja a ich eliminácia

- riadenie seba samého v čase

- obchodné taktiky, stratégie, vyjednávania a celkový predaj

- konkrétne ukážky a modulové situácie v rámci konkr. obchodných príležitostí

Forma a metódy školenia:

Stručné teoretické vstupy zo strany lektora, modelovanie konkrétnych situácií a tréningové cvičenia,

zážitková forma školenia, riadená diskusia, spätná väzba.

Prínos tréningu:

- uplatnenie najnovších poznatkov získaných v rámci tréningu na pracovisku a ich rýchly prínos .

- získanie najnovších poznatkov v rámci obchodných taktík ,stratégií a vyjednávaní

- zorientovanie sa na trhoch v rámci jeho súčasných požiadaviek

Výstupom z kurzu je osvedčenie o absolvovaní kurzu.