Tréningy - školenia - kurzy pre rok 2020
Vedenie a riadenie pracovníkov
školenia v mesiacoch: február - marec - apríl
Európska vzdelávacia agentúra MERIDIÁN

Termín: 12.2.2020
12.3.2020
16.4.2020
Miesto: Bratislava, Trenčín, Poprad
Rozsah kurzu: 8 hodín

Náplň tréningového školenia:

Poznávanie svojich pracovníkov.
Rozdiel medzi vedením a riadením ľudí.
Poznanie vlastného preferovaného štýlu riadenia a vedenia ľudí.
Komunikácia manažéra v pracovnom kolektíve, kontrola, ocenenie, konštruktívna kritika pracovníkov.
Najčastejšie chyby vo vedení a riadení pracovníkov.
Odhad osobnostných charakteristík spolupracovníkov, komunikácia s pracovníkmi
Úlohy manažéra.
Využitie poznatkov v praxi.

Forma a metódy školenia:

Stručné teoretické vstupy zo strany lektora, riadená diskusia, skupinové úlohy a riešenie situácií, spätná väzba.

Prínos tréningu:

- využitie vlastných vodcovských zručností
- istejšie vedenie zamestnancov a ich motivovanie
- presvedčivejší osobný prejav vo vedení a riadení pracovníkov
- úspešné riadenie svojej kariéry
- zlepšenie kľúčových zručností v oblasti situačného vedenia ľudí a riešenia konfliktov