Tréningy - školenia - kurzy pre rok 2020
Zákonník práce
školenia v mesiacoch: február - marec - apríl
Európska vzdelávacia agentúra MERIDIÁN

Termín: Na základe dohody
Rozsah kurzu: 6 hodín

Školenie zo základov pracovného práva, určený najmä pre manažérov, personalistov, širokú verejnosť v rámci prehľadu aktuálnych zmien v ZP.


Náplň školenia:

- aktuálne zmeny v ZP
- pracovný pomer (pracovná zmluva a jej náležitosti, vymenovanie a odvolanie z funkcie, význam skúšobnej doby)
- druhy pracovných pomerov
- osobitosti pracovných pomerov na dobu určitú a pracovných pomerov na kratší pracovný čas
- spôsoby skončenia pracovného pomeru
- výpovedné doby a výpovedné dôvody
- dôvody okamžitého skončenia
- nároky v súvislosti so skončením pracovného pomeru (odstupné, odchodné, preplatenie dovolenky a pod.)
- pracovná disciplína a postihy zamestnanca
- ochrana pred prepustením a výnimky z nej
- ochrana osobitných kategórií zamestnancov (najmä mladiství, zdravotne postihnutí, zamestnanci so zodpovednosťou za rodinu)
- prekážky v práci
- úrazy na pracovisku
- praktické rady a riešenia