Kráčame s dobou a novými trendami vo vzdelávaní...
Európska vzdelávacia agentúra MERIDIÁN
Školenia a tréningy zamerané na vzdelávanie zamestnancov firiem, manažérov, predajcov, školy a iné inštitúcie.