PREHĽAD ŠKOLENÍ V ROKU 2020
Európska vzdelávacia agentúra MERIDIÁN

ASERTIVITA A RIEŠENIE KONFLIKTOV

BUSINESS PROTOKOL A SPOLOČENSKÉ SPRÁVANIE V PRAXI

DELEGOVANIE SPOJENÉ S KOMUNIKAČNÝM TRÉNINGOM

EFEKTÍVNA KOMUNIKÁCIA

EMOCIONÁLNA INTELIGENCIA EQ

KOUČINGOVÝ TRÉNING PRE PRACOVNÉ TÍMY

KRÍZOVÝ MANAŽMENT V HOTELIERSTVE

LOGISTIKA A OBCHOD

MARKETING

MERCHANDISING

MZDY A PERSONALISTIKA

NAJNOVŠIE TRENDY V PERSONÁLNOM MANAŽMENTE

OBCHODNÉ TAKTIKY, STRATÉGIE VYJEDNÁVANIA, PREDAJ

PROFESIONÁLNY PREDAVAČ

EFEKTÍVNA TELEFONICKÁ KOMUNIKÁCIA

TEAMBUILDING

TIME MANAŽMENT

TÍMOVÁ SPOLUPRÁCA

TRÉNING KOMUNIKAČNÝCH A OBCHODNÝCH ZRUČNOSTÍ

UMENIE PREZENTÁCIE A PREZENTAČNEJ TECHNIKY

ÚSPECH NA DOSAH RUKY /...tajomstvo úspechu podnikania/

ÚSPEŠNÝ OBCHODNÍK /...alebo - ako predať neviditeľné.../

VEDENIE A RIADENIE PRACOVNÍKOV

VYJEDÁVANIE - OBCHODNÉ ROKOVANIE

ZÁKONNÍK PRÁCE

ZVLÁDANIE STRESU A STRESOVÝCH SITUÁCIÍ

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

RIADENIE ĽUDÍ A VODCOVSTVO

EFEKTÍVNY MARKETING - so zameraním na budovanie mena a značky firmy

VZDELÁVACÍ PROGRAM URČENÝ MAKLÉROM

PROFESIONÁLNA ASISTENTKA