ŠPECIFICKÉ ŠKOLENIA V ROKU 2020
Európska vzdelávacia agentúra MERIDIÁN

ADVANCED PRODUCT QUALITY PLANNING AND CONTROL PLAN APQP

PRODUCTION PART APPROVAL PROCESS PPAP

SPC - ŠTATISTICKÁ REGULÁCIA PROCESOV I

SPÔSOBILOSŤ MERACIEHO SYSTÉMU MSA

SPÔSOBILOSŤ STROJOV A ZARIADENÍ

ANALÝZA MOŽNÝCH SPÔSOBOV A DÔSLEDKOV ZÁVAD FMEA

POKA - YOKE

KANBAN

KAIZEN

PDCA

ŠTÍHLA VÝROBA

SPOKOJNOSŤ ZÁKAZNÍKA

8D REPORT

NÁKLADY NA KVALITU, KALKULÁCIA NÁKLADOV

METÓDA 5S

7 NÁSTROJOV KVALITY V PRAXI

PROFESIONÁLNY SUPERVÍZOR VO VÝROBNEJ LÍNII

VIZUÁLNY MANAŽMENT

ANALÝZA A MERANIE PRÁCE, NORMOVANIE PRÁCE

PLÁNOVANIE A RIADENIE VÝROBY

ZÁKLADNÝ SEMINÁR O METODIKE SIX SIGMA

TEÓRIA OBMEDZENÍ TOC

METÓDA QFD

TOTÁNE PRODUKTÍVNA ÚDRŽBA TPM

KONTINUÁLNE ZLEPŠOVANIE PROCESOV

PROCESNÉ RIADENIE

ERGONOMIKA PRACOVNÉHO PROSTREDIA

MOTIVÁCIA A HODNOTENIE PRACOVNÍKOV AKO NÁSTROJ ZLEPŠOVANIA

SEBAHODNOTENIE

BENCHMARKING

BRAINSTORMING